Портфолио

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Добри комуникативни умения и бързо адаптиране, позитивно мислене, добра работа в екип, лоялност, ...Добри комуникативни умения и бързо адаптиране, позитивно мислене, добра работа в екип, лоялност, креативност, отговорност, коректност, организираност, сътрудничество с учители, коректни взаимоотношения с учителския колектив, добри контакти с ученици и родители, уважение и стимулиране на развитието на всеки ученик.
       
Уебсайт в alle.bg